Simple mind aneb nekomplikuj si život

Proč vlastně Simple Mind? 

Mám ráda jednoduché myšlenky, jednoduché věci, které provázejí jednoduché činy. 

Proč přemýšlet jednoduše?

V jednoduchosti je krása a síla. Znáte to? Někomu něco vyprávíte a máte dojem, že čím více myšlenek mu předáte, tím více emocí na posluchače přenesete? Ne vždy tomu tak je. 

Proč změnit své myšlení?

Protože musíme začít u sebe a ve své mysli. Jednoduché myšlenky nám ukáží cestu ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu. Naučí nás využívat mysl naplno a být produktivnější. Složitou situaci přeměníme na jednoduchou. Každý dokáže změnit nastavení své mysli. Jednoduché a snadno pochopitelné myšlenky změní celkové nastavení nás samotných.

Jednoduchý styl myšlení můžeme aplikovat v jakémkoli oboru. Pomůže nám dosáhnout porozumění našim emocím a pocitům. A to je cestou k úspěchu. 

A proto Simple Mind aneb nekomplikuj si život.